Eigen '3-in-1 project' Maasdijkers komt er

De gemeenteraad van Westland heeft bijna 10.000 euro uitgetrokken voor de realisering van het mini ’3-in-1’-project in de dorpskern van Maasdijk. Het gaat om de aanleg van parkeerplaatsen annex natuurijsbaan plus een kleindierenverblijf bij het Oranjeplein. De betreffende motie, ingediend door GemeenteBelang Westland, verkreeg unanieme steun in de raad.

In het centrum van Maasdijk is volgens de initiatiefnemers van het project een groot tekort aan parkeerplaatsen. De Stichting Kleindierenverblijf Maasdijk wil dit tekort oplossen door uitbreiding van de mogelijkheid tot parkeren op een braakliggend terreintje, door middel van zogeheten stelconplaten. In de vorstperiode zou deze uitbreiding tevens als ijsbaan gebruikt kunnen worden. Mede door het tevens realiseren van een kleindierenverblijf aan de Nassaustraat zou er duidelijk een verfraaiing van de dorpskern van Maasdijk ontstaan.

De stichting heeft al diverse sponsors gevonden, en door veel zelf te doen, kunnen de kosten laag worden gehouden. Maar dan restte nog een tekort van bijna 10.000 euro. Dat is nu opgelost.

Bron: www.wos.nl

Terug naar overzicht