College: geen overlast windmolens nabij Maasdijk

Inwoners van de kern Maasdijk en het buitengebied zullen geen hinder ondervinden van de windmolens die geplaatst gaan worden langs de Waterweg. Dit zegt het college van B en W van Westland in antwoord op vragen van LPF Westland.
Het college stelt, dat er onderzoek is gedaan en dat met enkele aanpassingen aan alle wettelijke normen kan worden voldaan. Om aan de geluidnorm te voldoen, wordt de draaisnelheid van alle acht turbines in de nachtperiode en van een aantal turbines in de dag- en avondperiode aangepast. Verder moeten de windturbines worden voorzien van een automatische stilstandvoorziening om overlast van slagschaduw te voorkomen.

De windmolens worden geplaatst op grondgebied van Rotterdam. “Als er desondanks op ons grondgebied negatieve effecten optreden ten gevolge van de windmolens, zullen wij de gemeente Rotterdam verzoeken handhavend op te treden”, aldus het college.

Terug naar overzicht