Bijeenkomst "Ons Maasdijk"

Er gebeurt veel in het sociale domein. Niet alleen gemeenten hebben vanaf 2015 meer taken gekregen, ook van de burgers wordt meer verwacht.
In de afgelopen jaren is er al vaker aan burgers en organisaties input gevraagd over wat er speelt in Maasdijk.
Dit is samengevat in een profiel van kern Maasdijk. Nu is het moment gekomen om keuzes te maken: waar we ons op willen richten en waar u zich als burger voor in wilt zetten.

De sociaal makelaar uit Maasdijk gaat graag met de inwoners van Maasdijk in gesprek.
Geef tijdens deze avond uw input over belangrijke onderwerpen zoals leefbaarheid, veiligheid, werk en inkomen, welzijn en zorg.
Met elkaar worden de speerpunten benoemd die de sociale kracht van Maasdijk bevorderen.

Graag aanmelden voor deze avond, je kunt je opgeven via het email adres: j.lemckert@vitiswelzijn.nl

Terug naar overzicht