Tijdelijke verbinding Oranjesluisweg-Maasdijk open

De wethouders Bram Meijer (verkeer) en Theo Duijvestijn (planontwikkeling) van Westland hebben donderdag de tijdelijke verbindingsweg tussen de Oranjesluisweg en Maasdijk officieel geopend. Deze weg zorgt voor een betere verbinding tussen de kernen Naaldwijk en Maasdijk vooruitlopend op de aanleg van een nieuwe, permanente weg tussen Maasdijk en het Maasdijkplein.

De pleitbezorgers van de tijdelijke weg, Arjan van den Ende en Chris Vreugdenhil uit Maasdijk, waren de eerste weggebruikers. De weg is uitsluitend bestemd voor personenauto’s en fietsverkeer en is niet ingericht als doorgaande verkeersroute. Vrachtverkeer wordt ook niet toegestaan. Ter voorkoming van vrachtverkeer zijn belemmerende maatregelen genomen.

Terug naar overzicht