Wie zijn wij

De Maasdijkse Ondernemers Vereniging

De Maasdijkse Ondernemers Vereniging (M.O.V.) is opgericht in 1992 met als doel het bevorderen van de maatschappelijke functie van bedrijven en beroepen in de plaatselijke samenleving van Maasdijk, gemeente Westland, in de ruimste zin van het woord.

Dit wordt bereikt door:

  • het ontplooien van de economische activiteiten.
  • het bevorderen van de onderlinge kontakten.
  • het naar buiten brengen van gemeenschappelijke standpunten.
  • bundelen van belangen ten opzichte van de plaatselijke, regionale en landelijke overheid en deze aan hen kenbaar maken.
  • het behartigen van de belangen van het bedrijfs- en beroepsleven te Maasdijk.

Leden kunnen zijn natuurlijke dan wel rechtspersonen, die voor eigen rekening en risico een in het werkgebied van de M.O.V. gevestigde onderneming drijven of aldaar een beroep uitoefenen.

Maasdijk is een dorp in de gemeente Westland, provincie Zuid-Holland gelegen in de “glazenstad” van Europa. Het dorp behoorde voor de gemeentelijke herindeling van de Westlandse gemeenten De Lier, ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen in 2004 tot de gemeente Naaldwijk.
Maasdijk is vernoemd naar de belangrijkste verkeersader die door de kern loopt, de Maasdijk. Onder aan deze dijk ligt het dorp. Naast Maasdijk zijn er in de regio nog Maassluis en Maasland die ook de naam “Maas” in de plaatsnaam dragen. Dit komt doordat de monding van de Maas vroeger noordelijker lag, en de rivier dus langs deze plaatsen stroomde.

Binnen haar grenzen heeft Maasdijk een bruisend bedrijfsleven dat haar bestaansrecht voornamelijk ontleent ondersteunend aan de Greenport Westland. Maasdijk is een hechte gemeenschap met ca. 4500 inwoners. Velen daarvan vinden hun werkzaamheden bij de bedrijven in de regio. Maasdijk kent een bloeiend verenigingsleven waar jaarlijks tal van activiteiten door worden georganiseerd. De verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder de M.O.V., binnen het dorp zijn verenigd in het Kern Overleg Maasdijk (K.O.M.).
Binnen de grenzen van Maasdijk is veel ondernemerschap. Vooral op de bedrijfsterreinen, die de laatste jaren fors zijn gegroeid, tref je veel nieuwe jonge ondernemers naast van oudsher hier georiënteerde (grotere) bedrijven.

Naast de locatie (lees: Maasdijkse) belangen-behartiging, heeft M.O.V. aansluiting gevonden bij VNO-NCW Westland/Delfland. Deze organisatie behartigt de regionale belangen van de collectieve ondernemers in zowel het Westland, als Midden Delfland.

Maasdijk heeft de beschikking over vijf bedrijfsterreinen, waarvan twee lokale terreinen te weten “Maasambacht” en “De Derde en Vierde Hoeve”
De bedrijfsterreinen “Transportcentrum” en “Coldenhove West” zijn van regionale aard.
Daarnaast is een groot regionaal bedrijvenpark van 100 ha. “Honderdland” in de eindfase van ontwikkeling, waarvan inmiddels 80% gerealiseerd is en zal de komende jaren verder worden uitgebouwd.
De Maasdijkse bedrijfsterreinen zijn perfect ontsloten aan de A20 en zijn via het 3 in 1 project de A4, de Mainport Schiphol en Rotterdam uitstekend bereikbaar.